Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye’de Maskesiz Hayat İçin Tarih Verdi [Ama Bir Şartla]

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ate? Kara, kat?ld??? bir programda maskesiz ya?am?n ne zaman ba?layabilece?ini aç?klad?. Bilim insan?na göre normale dönü? için Türkiye nüfusunun en az yüzde 60′?n?n a??lanmas? gerekiyor. Ancak bu süreçte her ?eyin yolunda gitmesi, süreçle ilgili bir sorun ya?anmamas? gerekiyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir