USB Belleklerdeki ‘System Volume Information’ Dosyası Nasıl Silinir?

USB bellekler ba?ta olmak üzere pek çok farkl? ayg?t sürücüsünü bilgisayar?n?za ba?lad???n?z zaman dosyalar aras?nda görülen System Volume Information dosyas?, pek çok kullan?c?da ?üphe uyand?r?yor. System Volume Information dosyas? nedir, System Volume Information?? silmesi i?lemi nas?l yap?l?r ve gerekli midir?

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir