COVID-19 Hastalarının Yoğun Bakıma İhtiyaç Duyup Duymayacağını Öngören Kan Testi Geliştirildi

COVID-19 için geli?tirilen bir kan testi, hastan?n hastal??? ne kadar a??r atlataca??n?n öngörülmesini sa?l?yor. Ayr?ca bu test sayesinde yo?un bak?m ünitelerindeki yatak kapasitelerinin daha do?ru bir ?ekilde kullan?labilece?i dile getiriliyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir