Çin’deki MSI Fabrikasından 2,5 Milyon TL Değerinde RTX 3090 Çalındı

Çin’deki MSI fabrikas?nda bu sabah gerçekle?en olayda yakla??k 2,5 milyon TL de?erinde RTX 3090 çal?nd?. Soygunun içeriden yard?m al?narak gerçekle?tirildi?inden ?üphelendi?ini belirten MSI, soygun hakk?nda bilgi payla?anlara para ödülü vadediyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir