Breakdance, Bir Olimpik Spor Olarak Kabul Edildi

Bir sokak dans? olarak 1970’li y?llar?n ba??nda ABD’de do?an breakdance, olimpiyat oyunlar? aras?ndaki yerini resmen ald?. Uluslararas? Olimpiyat Komitesi, breakdance’?n 2024 Paris Oyunlar?’nda yer alaca??n? duyurdu.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir