İçişleri Bakanlığı, Türkiye’deki Suriyeli Sayısını Açıkladı

?çi?leri Bakan Yard?mc?s? ?smail Çatakl?, ayl?k bas?n bilgilendirme toplant?s?nda, Türkiye’deki Suriyelilerin say?s?n? aç?klad?. Çatakl?’n?n yapt??? aç?klamalara göre Türkiye’de kay?t alt?nda olan Suriyeli say?s?, 3 milyon 638 bin 288. Kay?ts?z Suriyeli say?s?na ili?kin bir aç?klamaysa yap?lmad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir