Microsoft, Xbox Series X ve Series S’teki Sorunlar Üstünde Çalıştıklarını Açıkladı

Microsoft, yeni konsollar? Xbox Series X ve Xbox Series S’te kar??la??lan problemler üstünde çal??t?klar?n? resmen do?rulad?. Ayr?ca ya?anan bu sorunlar?n donan?mdan kaynaklanmad???n?, optimizasyon sorunu oldu?unu ifade etti.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir