Dünya Genelinde Kasım 2020’de En Çok İndirilen Uygulamalar Açıklandı

Sensor Tower, kas?m ay?nda en çok indirilen mobil uygulamalar? aç?klad?. Yap?lan aç?klamalara göre kullan?c?lar, 58 milyonu a?an indirme say?s?yla WhatsApp’? zirveye oturttular. WhatsApp’?n en yak?n rakibiyse 55 milyon civar?nda indirme say?s?yla TikTok oldu.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir