Isaac Newton’ın ‘Kıyamet’ Teorileri ile İlgili Araştırmaları Gün Yüzüne Çıktı

Sotheby’s isimli bir ?irket, Isaac Newton’a ait olan bir el yazmas?n? aç?k art?rmaya ç?kard?. Eser içinden baz? görüntüler de payla?an ?irket, dünyaca ünlü bilim insan?n k?yamet teorileriyle de ilgilendi?ini gözler önüne seriyor. Anla??lan o ki Newton, ?ncil’de yazanlardan fazlas?yla etkilenmi?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir