Disney, Disney+ ve Hulu’yu Ortak Bir Platform Haline Getirmeyi Planlıyor

Disney, geçti?imiz sene kas?m ay?nda Disney+ yay?n platformunu ba?latm??t?. ?irketin sahip oldu?u Hulu yay?n servisi de 2007 y?l?ndan beri aktif olarak çal???yor. ?irket, bu iki platformu tek bir platform haline getirmek için çal??malara ba?lad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir