Çocuğunuza Kazandırmanız Gereken 4 Temel Sosyal Beceri

Her çocu?un, yeti?kin bir birey olarak hayat?n? devam ettirirken, sa?l?kl? ileti?im kurabilmek ve sorumluluklar?yla ba?a ç?kabilmek için henüz küçükken edinmesi gereken baz? sosyal beceriler var. Peki çocuk geli?imi alan?nda çal??an bilim insanlar? bu sosyal becerilerin kazan?lmas? ile ilgili ne diyor, neler öneriyor?

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir