Japonya, Benzinli ve Dizel Araç Satışlarını Yasaklamaya Hazırlanıyor

Kamu yay?n kurulu?u NHK’n?n aktard???na göre Japonya, 2030’lu y?llar?n ortas?na kadar benzinli ve dizel otomobil sat??lar?n? yasaklamay? planl?yor. Geçti?imiz eylül ay?nda göreve gelen Ba?bakan Yoshihide Suga, ülkesinin karbon sal?n?m?n? 2050’ye kadar s?f?ra indirmeyi hedefledi?ini aç?klam??t?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir