Güneş’te Son Üç Yılın En Büyük Patlaması Meydana Geldi

Güne?’te son üç y?l?n en güçlü patlamas?n?n meydana geldi?i aç?kland?. M4.4 büyüklü?ünde oldu?u hesaplanan patlaman?n saçt??? morötesi ve X-???n?, Dünya atmosferinin üst bölgesini iyonla?t?rd?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir