Herhangi Bir Sayı Neden 0’a Bölünmez?

Matematikte geçmi?ten bu güne kadar de?i?tirilemeyen birtak?m kurallar vard?r. Bunlardan bir tanesi de bir say?y? asla s?f?ra bölemeyece?inizdir. Say? s?f?ra bölündü?ünde sonsuz mu yoksa tan?ms?z m? sorusunu yan?tlayaca??m?z yaz?m?zda sizlerle birlikteyiz.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir