Bilime Göre Birinin Sizinle Flört Ettiğini Nasıl Anlarsınız?

Kar??n?zdaki ki?inin sizinle flört edip etmedi?ini anlamakta zorlan?yor musunuz? Bilim insanlar?n?n yeni bulgular? size yard?mc? olabilir. Ara?t?rmac?lar, flört ederken insan yüzlerinin nas?l de?i?ti?ini aç?klad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir