Türkiye’de Geliştirilmesi Planlanan Koronavirüs Aşısı İle İlgili 5300 Kişilik Anket Sonucu

Koronavirüs salg?n?na kar?? Türkiye?de de pek çok üniversite ve laboratuvarda a?? çal??malar? devam ediyor. Peki di?er ülkelerin geli?tirdikleri a??lar yerine Türkiye?de bir a?? geli?tirilse ve Faz 3 a?amas?nda insanlar üzerinde test edilse kaç ki?i gönüllü olmak ister?

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir