Milli Eğitim Bakanı: Twitter da WhatsApp da Çöküyor, EBA’nın Çökmesi Normal

Milli E?itim Bakan? Ziya Selçuk, E?itim Bili?im A??’nda ya?anan sorunlar? de?erlendirdi. Ya?anan çökme sorunlar?n?n ola?an oldu?unu ifade eden Selçuk, bundan sonra da benzer durumlar?n ya?anabilece?ini aç?klad?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir