LinkedIn’in Tasarımı 5 Yıl Sonra Nihayet Değişiyor

Microsoft, 5 y?l gibi uzun bir aradan sonra LinkedIn tasar?m?n?n de?i?ece?ini aç?klad?. Yap?lan aç?klamalara göre LinkedIn’de al??t???m?z mavi renkli tema ortadan kalkacak. Ekip, yapt??? çal??malarla kullan?c?lara daha sade ve modern bir tasar?m sunmay? amaçl?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir