Bilim Kurulu Üyesi, Koronavirüs Vakalarının En Çok Görüldüğü Yaş Grubunu Açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Af?in Emre Kay?pmaz, koronavirüs salg?n?n?n en çok etkiledi?i ya? grubunu aç?klad?. Vakalar?n 15 ila 64 ya? aral???nda görüldü?ünü, y???lman?nsa 25-49 aras?nda oldu?unu ifade eden Kay?pmaz, bunun nedenini bu ya? grubundaki vatanda?lar?n i? ve sosyal ya?am içinde olmalar?na ba?l?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir