Windows 10’da Klavye Dili Nasıl Değiştirilir?

Bilgisayar?n?za Windows 10 i?letim sistemi kurarken size varsay?lan olarak eklemek istedi?iniz klavye dilleri sorulur. E?er klavye dilini yanl?? seçtiyseniz ve klavye dili nas?l de?i?tirilir bilmiyorsan?z, i?inize yarayacak küçük bir rehber haz?rlad?k. Windows 10 bilgisayarlarda klavye dili nas?l de?i?tirilir, gelin beraber göz atal?m.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir