Internet Explorer, Geliştiriciler Tarafından da En Sevilmeyen Tarayıcı Oldu

Mozilla, geli?tiricilerin kat?l?m?yla bir anket düzenledi. Geli?tiricilerin en çok sorun ya?ad?klar? internet taray?c?s?n?n soruldu?u ankette, Internet Explorer’?n aç?k ara en sevilmeyen taray?c? oldu?u ortaya ç?kt?. Ayr?ca Safari de geli?tiriciler aras?nda mimlenmi? durumda.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir