2020 Yılının Drone ile Çekilmiş En İyi Fotoğrafları Açıklandı

Drone Awards 2020’nin kazananlar? aç?kland?. Dünyan?n en çok takip edilen drone foto?rafç?l??? yar??mas? olarak kar??m?za ç?kan Drone Awards, geçti?imiz y?llarda oldu?u gibi bu y?l da benzersiz foto?raflar?n sergilenmesini sa?lad?. Yar??man?n kazanan? ise do?al ya?amdan ç?kt?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir