Plastik Siperliklerin Koronavirüse Karşı Korumadığı Ortaya Çıktı

Japonya’da koronavirüse kar?? korudu?u dü?ünülen plastik siperliklerle ilgili bir ara?t?rma yap?ld?. Bilgisayarlarla yap?lan ara?t?rmada, bugün pek çok ki?inin kulland??? siperliklerin asl?nda o kadar da i?e yaramad???n? ortaya ç?kard?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir