PS5’in Evin İçinde Ne Kadar Alan Kaplayacağını Gösteren İllüstrasyon Çalışmaları

Bir grafik tasar?mc?, yakla?makta olan PlayStation 5’in boyutlar?n? ölçeklendirerek, çe?itli illüstrasyonlar olu?turdu. Olu?turulan illüstrasyonlar, yeni konsolun Xbox Series X, PlayStation 4 ve Nintendo Switch gibi konsollar?n yan?nda nas?l göründü?ünü gözler önüne seriyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir