Sonuçları Oldukça Çarpıcı Olan ‘Uyku’ Araştırması: 2,5 Yaşına Kadar Çok Önemli

Bilim insanlar?, uykuyla ilgili dikkat çeken bir ara?t?rma yapt?lar. Yap?lan ara?t?rmalarda, 2,5 ya??na kadar olan uykunun beyin sa?l??? için çok önemli oldu?u sonucuna ula??ld?. Uzmanlara göre bebeklerin uykusu, beyinde meydana gelen hasar?n onar?lmas?n? sa?l?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir