PlayStation 5’in Ne Kadar Heybetli Olacağını Gösteren Boyutları Açığa Çıktı

PlayStation 5’in boyutlar? aç??a ç?kt?. Bir Twitter kullan?c?s?n?n payla??m?yla ortaya ç?kan boyutlar, PlayStation 5’in koyuldu?u bir yerde kendini gösterece?ini gözler önüne seriyor. Ayr?ca payla??lan görüntülerde, PlayStation 5’i yatay pozisyonda tutacak aparat da yer al?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir