Bir YouTuber, Makasla Nasıl Cam Kesileceğini Gösterdi

The Action Lab isimli bir YouTube kanal?, basit bir makas yard?m?yla herhangi bir cam?n nas?l kesilebilece?ini gösterdi?i bir video yay?nlad?. Videoda YouTuber, cam? kesiyor ve cam çatlay?p binlerce parçaya ayr?lmadan ?ekil al?yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir