Yapay Zekâların Hâlâ Yapamadığı 6 Şey

Her an?m?zda yan?m?zdalar, her geçen gün insanl??a kar?? birer tehdit olarak alg?land?klar? say?s?z görü? ortaya at?l?yor. Ancak yapay zekâlar, son y?llarda kazand?klar? yeteneklere ra?men baz? ?eyleri yapam?yorlar.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir