Önümüzdeki Aylarda Kullanıma Girecek 217 Yeni Emoji Tanıtıldı

Yeni emojilerin de?erlendirildi?i kurulu? Unicode Consortium, önümüzdeki aylarda kullan?ma girecek 217 emojiyi tan?tt?. Bu emojilerin yaln?zca 7 tanesi tamamen yeni emojilerden olu?tu.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir