TikTok’un 20 Eylül’de ABD’de Yasaklanacağı Neredeyse Kesinleşti

Beyaz Saray kaynaklar?, Ba?kan Donald Trump’?n Oracle ile ByteDance aras?ndaki TikTok anla?mas?n? kabul etmedi?ini aç?klad?. Bu aç?klamalar, TikTok’un pazar günü (20 Eylül) itibar?yla ABD’de yasaklanaca??n? gösteriyor. Bununla birlikte WeChat uygulamas? da ABD’de yasaklanacak.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir