Vikinglerin Çoğunlukla Sarışın Değil Siyah Saçlı Olduğu Ortaya Çıktı

Yeni bir ara?t?rmaya göre Vikingler, san?lan?n aksine ço?unlukla sar? de?il siyah saçlara sahiplerdi. Ayr?ca Vikingler, yaln?zca ?skandinav kökenli insanlardan de?il, Asya ve Güney Avrupa’dan insanlardan olu?an bir topluluktu.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir