Sony, PlayStation 5’in Oyunlarının Cep Yakacağını Resmen Onayladı

PlayStation 5’in fiyat?n? aç?klayarak oyuncular? sevindiren Sony, yeni konsolu için sataca?? oyunlar?n fiyat?n?n yüksek olaca??n? aç?klad?. Sony taraf?ndan yap?lan aç?klamalara göre yeni oyunlar, 70 dolar civar?nda sat??a sunulacak. Üstelik di?er oyun yay?nc?lar da bu trende ayak uyduracaklar?n? söylüyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir