Gizlilik Odaklı Arama Motoru DuckDuckGo, Kullanıcıların Favorisi Haline Gelmeye Başladı

Gizlilik odakl? arama motoru DuckDuckGo, a?ustos ay?na dair baz? veriler payla?t?. ?irket taraf?ndan payla??lan verilerde, kullan?c?lar?n a?ustos ay?nda 65 milyar DuckDuckGo aramas? yapt?klar? ortaya ç?kt?. Bu arama miktar?, DuckDuckGo’nun her gün biraz daha popülerle?ti?ini gösteriyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir