TikTok’un Korkunç Boyutlara Ulaşan Aylık Görüntüleme Sayısı

TikTok Küresel Müzik Birimi Ba?kan? Ole Obermann, uygulaman?n ayl?k video görüntüleme say?s?n?n trilyonlara ula?t???n? aç?klad?. Bu say?n?n sa?lanmas?n?n nedenini de aç?klayan Obermann, uygulaman?n özgür ve demokratik bir yer oldu?unu ifade etti.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir