Saudi Aramco, Apple’ı Sollayarak Dünyanın En Değerli Şirketi Oldu (Yine)

Apple’?n eylül ay?nda yüzde 17 de?er kaybetmesini takiben yüzde 1,1 de?er art??? ya?ayan Saudi Aramco, bir kez daha dünyan?n en de?erli ?irketi oldu. Yine de iki ?irket aras?ndaki fark minimal seviyede ve durum k?sa sürede yine de?i?ebilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir