Mavi ve Yeşilin Neden Doğadaki En Parlak Renkler Olduğu Açıklandı

Cambridge Üniversitesi’nden bir ara?t?rma ekibi, do?adaki yo?un, saf k?rm?z? renklerin neden parlak mavi ve ye?il tonlar üreten yap?sal renkler yerine pigmentler taraf?ndan üretildi?ini aç?klad?. Yap?lan çal??man?n sonuçlar?, geçti?imiz günlerde PNAS dergisinde yay?nland?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir