Gök Bilimciler, Karanlık Maddenin ‘Eksik Bileşenini’ Araştırıyor

Yeni bir çal??ma, küçük ölçekli karanl?k madde konsantrasyonlar?n?n beklenenden 10 kat daha güçlü mercekleme etkisine neden oldu?u ortaya ç?kard?. Bu ke?if, gök bilimcilerin ileride karanl?k madde hakk?nda daha fazla fikir sahibi olmas?na yard?mc? olabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir