Türk Tasarımcıdan Hayranlık Uyandıran Windows 7 Konsepti [Video]

Türk tasar?mc? Kamer Kaan Avdan, Windows 7’nin 2020 y?l?nda yeniden yay?nlanmas? durumunda nas?l görünebilece?ini gösteren bir konsept tasar?m olu?turdu. Olu?turulan konsept tasar?m, Windows 7’nin kendine has yap?s?n? Windows 10 modernli?iyle bütünle?tiriyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir