Miami’deki Okullar, Onlarca Yıllık Açık Kaynak Kodlu Bir Araç ile Hacklendi

ABD’nin en büyük okul bölgelerinden bir tanesi, 16 ya??ndaki bir lise ö?rencisi taraf?ndan gerçekle?tirilen DDoS sald?r?s? sonras?nda çöktü. Üstelik sald?r?da kullan?lan araç, oldukça eski ve aç?k kaynak kodlu bir programd?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir