Google, YouTube Uygulamasının Tasarımında Değişikliğe Gidiyor

Dünyan?n en çok t?klanan ücretsiz video izleme uygulamas? YouTube’un tasar?m?nda çe?itli de?i?ikliklere gidiliyor. Yap?lacak yeni tasar?m de?i?ikli?iyle i?levsellikte herhangi bir de?i?iklik ya?anmayacak.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir