Bitkilerin İnsan Cesedi Yakınında Büyüdüğünde Garip Bir Şey Yaptığı Keşfedildi

Yay?nlanan yeni bir ara?t?rmaya göre, ormanlardaki insan kal?nt?lar?n? bulmay? kolayla?t?racak izler olabilir. Bulunan a?açlar ve çal? tepe taçlar?, orada insan kal?nt?s? oldu?unun bir göstergesi say?labilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir