Apple, iPhone ve iPad’lerinin Suya Dayanıklılığını Artırmak İçin Çalışıyor

Apple, ürünlerinin suya kar?? dayan?kl?l???n? art?rmak için yapt??? çal??malar?na devam ediyor. Ortaya ç?kan patentlere göre ?irket, Apple Watch’ta kulland??? su tahliye sistemini iPhone ve iPad’lerine getirmek için çal???yor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir