Play Store’da Haberler Kategorisine Getirilen Yeni Kural Sonrası Binlerce Uygulama Kaldırıldı

Google, ABD’de seçim tarihinin yakla?mas?yla birlikte yanl?? bilginin yay?lmas?n?n önüne geçmek için yeni önlemler ald?. Google’?n koydu?u yeni kurallar sonras?nda Play Store’dan binlerce uygulama kald?r?ld?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir