Sony Bir Kez Daha Açıkladı: PlayStation 5’in Duyurusu 2021’e Sarkmayacak

Sony Interactive Entertainment Yöneticisi Eric Lempel, PlayStation 5’le ilgili önemli bir aç?klama yapt?. Bugüne dek dillendirilen PlayStation 5’in gecikece?i iddialar?na aç?kl?k getiren Lempel, lansman?n bu y?l içerisinde yap?laca??n? söyledi. Lempel’in iddialar?, lansman etkinli?indeki baz? detaylar? da gösteriyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir