Apple, iPhone 12’nin Tanıtım Tarihini İstemeden Paylaşmış Olabilir

Apple’?n iPhone 12’yi duyurmas? büyük bir heyecanla beklenirken bu konuyla ilgili önemli bir geli?me ya?and?. Baz? Twitter kullan?c?lar?, Apple’?n YouTube kanal?nda 10 Eylül için bir canl? yay?n etkinli?i olu?turdu?unu, saniyeler sonra da bu etkinli?i kald?rd???n? iddia ettiler. Görsellere bakacak olursak böyle bir etkinlik gerçekten de olu?turulmu?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir