Türkiye, 320 Milyar Metreküp Doğal Gazı Kaç Yıl Kullanabilir?

K?sa süre önce Cumhurba?kan? taraf?ndan aç?klanan 320 milyar metreküplük do?al gaz rezervi Türkiye’de kaç y?l kullan?labilir? Bota?’?n verilerine göre Tuna-1’deki do?al gaz rezervi 6-7 y?ll?k do?al gaz ihtiyac?n? kar??layabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir