Windows Phone Neden Tarihe Karıştı? Cevap Sadece Android ve iOS Değil

Microsoft, 2019 y?l?nda ak?ll? telefonlar için sunmu? oldu?u Windows Phone i?letim sistemine daha fazla güncelleme gelmeyece?ini belirterek Windows Phone’u sonland?rma karar? alm??t?. Bir zamanlar Apple ve Android’e rakip olarak kar??m?za ç?kan Windows Phone neden ba?ar?s?z oldu? Cevab?n Apple’?n veya Android’in göstermi? oldu?u büyük ba?ar?lar oldu?unu dü?ünüyorsan?z yan?l?yorsunuz. Sizler için eski bir Nokia mühendisinin a?z?ndan Windows Phone’un neden ba?ar?s?z oldu?unu aktard?k.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir