Kariyer.net’e Yapılan Siber Saldırıyla İlgili Yeni Açıklamalar Geldi

Kariyer.net Strateji ve ?? Geli?tirme Genel Müdür Yard?mc?s? Bar?? Karadenizli, kullan?c?lara ait bilgilerin çal?nmas?yla ilgili yeni bir aç?klama geldi. Karadenizli, Ki?isel Verileri Koruma Kurumu’nun olay? yanl?? anlatt???n? dile getirdi.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir