Türkiye’nin Batısındaki Neredeyse Tüm Şehirlerden Görülen Meteorun Görüntüleri [Video]

Bu ak?am saat 21.30 sular?nda Türkiye’nin bat?s?ndaki neredeyse tüm ?ehirlerde gökyüzü yakla??k 2 saniye boyunca ayd?nland?. Atmosfere giren bir meteorun yanmas?yla olu?an bu ayd?nl?k, ?u anda devam eden Perseid meteor ya?murunun bir parças?yd?.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir