Gerginlik Tırmanıyor: Apple, Çin’deki 47 Binden Fazla Oyunu Kaldırmak Zorunda Kaldı

ABD ile Çin hükümeti aras?nda ya?anan gerginlikler, bu kez de Apple’? zor durumda b?rakmaya ba?lad?. Çin hükümeti, Apple’? kö?eye s?k??t?rarak Çin’deki App Store’da bulunan 47 binden fazla oyunun kald?r?lmas?na neden oldu. Apple’?n Çin’deki gelece?i, bu tür operasyonlarla tehlikeye girecek gibi görünüyor.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir